Wie zijn we

Doelstellingen

Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland VZW is een bovenlokaal toeristisch samenwerkingsverband dat ontstaan is tussen de gemeenten Bornem, Sint-Amands en Puurs.

Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland heeft tot doel, in overleg en coördinatie met de gemeentebesturen en Toerisme Provincie Antwerpen, het toerisme en de recreatie te verdedigen, bevorderen, spreiden en ordenen in bovenvermelde gemeenten.

Samen met onze partners werken we het toeristisch aanbod in onze cluster optimaal uit en zetten we zo Klein-Brabant op de toeristische kaart.

Beleid

Om de vooropgestelde strategie te behalen dient er intensief samengewerkt te worden met verschillende partners zoals oa de gemeenten, Toerisme Provincie Antwerpen, Toerisme Scheldeland, Regionaal Landschap Schelde-Durme,…

De verschillende activiteiten in onze regio brengen vele toeristen naar onze streek, maar ook onze eigen inwoners ontdekken via deze weg de mooiste plekjes.

Via onze communicatiemiddelen zoals de digitale nieuwsbrief, website en Facebook worden de evenementen actief gepromoot.

Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland is ook steeds bezig met het ontwikkelen van nieuwe dagtochten. Deze dagtochten zorgen voor een grote bekendheid buiten onze eigen cluster. Binnen deze dagtochten kan de klant kiezen uit een veelzijdig pallet van activiteiten.

Toerisme vraagt een dynamische aanpak. Wij wensen met onze vzw hiervoor garant te staan en het ambitieniveau ieder jaar te verhogen.

Wij zijn er van overtuigd dat wij, mede dankzij de goede samenwerking met onze verschillende partners, hierin zullen slagen!

Team

Directiecomité

 • Ceurstemont Eddy, Schepen Sint-Amands, Voorzitter Toerisme Klein-Brabant Scheldeland
 • Boeykens Bernadette , Schepen Bornem
 • Tourné Ronny, Schepen Puurs,
 • Croket Guido, Penningmeester
 • Verheyen Erik, Secretaris
 • Vervoort Marc
 • Vertegenwoordiger Toerisme Provincie Antwerpen
 • De Mulder Karin, Toeristisch Coördinator

Medewerkers

 • De Mulder Karin, Toeristisch Coördinator, karin@tkbs.be
 • Medewerker Toerisme, info@tkbs.be
 • Een heel team van enthousiaste vrijwilligers

Contacteer ons via onze contact pagina