Wie zijn we

Doelstellingen

Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland VZW is een bovenlokaal toeristisch samenwerkingsverband dat ontstaan is tussen de gemeenten Puurs-Sint-Amands en Bornem.

Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland heeft tot doel, in overleg en coördinatie met de gemeentebesturen en Toerisme Provincie Antwerpen, het toerisme en de recreatie te verdedigen, bevorderen, spreiden en ordenen in bovenvermelde gemeenten.

Samen met onze partners werken we het toeristisch aanbod in onze cluster optimaal uit en zetten we Klein-Brabant op de toeristische kaart.

Beleid

Om de vooropgestelde strategie te behalen, werken we intensief samen met verschillende partners zoals de gemeenten, Toerisme Provincie Antwerpen, Toerisme Scheldeland, Regionaal Landschap Schelde-Durme,…

De verschillende activiteiten in onze regio brengen vele toeristen naar onze streek, maar ook onze eigen inwoners ontdekken via deze weg de mooiste plekjes. Via onze communicatiemiddelen zoals de digitale nieuwsbrief, website en Facebook worden de evenementen actief gepromoot.

Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland is ook voortdurend bezig met het ontwikkelen van nieuwe dagtochten. Deze dagtochten zorgen voor een grote bekendheid buiten onze eigen cluster. Binnen deze dagtochten kan de klant kiezen uit een veelzijdig pallet aan activiteiten.

Toerisme vraagt een dynamische aanpak. Wij wensen met onze vzw hiervoor garant te staan en het ambitieniveau ieder jaar te verhogen. Wij zijn er van overtuigd dat wij, mede dankzij de goede samenwerking met onze verschillende partners, hierin zullen slagen!

Team

Directiecomité

  • Ann-Marie Morel, Schepen Puurs-Sint-Amands, voorzitter Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland
  • Stefaan De Landtsheer, Schepen Bornem
  • Guido Croket, Penningmeester
  • Erik Verheyen, Secretaris
  • Marc Vervoort
  • Karin De Mulder, Toeristisch Coördinator

Medewerkers

  • Karin De Mulder, Toeristisch Coördinator, karin@tkbs.be
  • Eline Van Reeth, Medewerker Toerisme, eline@tkbs.be – 0471 56 82 07
  • Een heel team van enthousiaste vrijwilligers

Heb je een vraag? Contacteer ons!